ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC PORTLAND  
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA HỌC MÁY TÍNH  
 
   

THÔNG TIN LIÊN HỆ

E-mail*: info(at)apcs.vn

Điện thoại: ( +84-8) 3835 4266 – ext: 507

Fax:  ( +84-8) 3835 0096

E-mail cá nhân*:

            Th.S Văn Chí Nam: Phụ trách chương trình, vcnam(at)fit.hcmus.edu.vn

TS. Trần Minh Triết: Trợ lý các vấn đề học thuật, tmtriet(at)fit.hcmus.edu.vn

Th.S Trương Thị Mỹ Trang: Chuyên trách, ttmtrang(at)fit.hcmus.edu.vn

Lê Thị Anh Thảo, Chuyên trách, ltathao(at)fit.hcmus.edu.vn

 

Gửi thư về:

Bộ phận Điều hành Chương trình Tiên tiến

Phòng 53, Tòa nhà I

Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM

----

*Thay (at) bằng @ trong địa chỉ email

THÔNG TIN LIÊN HỆ

E-mail*: info(at)apcs.vn

Điện thoại: ( +84-8) 3835 4266 – ext: 507

Fax:  ( +84-8) 3835 0096

E-mail cá nhân*:

            Th.S Văn Chí Nam: Phụ trách chương trình, vcnam(at)fit.hcmus.edu.vn

TS. Trần Minh Triết: Trợ lý các vấn đề học thuật, tmtriet(at)fit.hcmus.edu.vn

Th.S Trương Thị Mỹ Trang: Chuyên trách, ttmtrang(at)fit.hcmus.edu.vn

Lê Thị Anh Thảo, Chuyên trách, ltathao(at)fit.hcmus.edu.vn

 

Gửi thư về:

Bộ phận Điều hành Chương trình Tiên tiến

Phòng 53, Tòa nhà I

Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM

----

*Thay (at) bằng @ trong địa chỉ email

 Trang chủ     Liên hệ     Đăng nhập      
Copyright 2007-2012 by APCS-HCMUS